คืนสู่เหย้า 35 ปี อี.เทค

เพลงประจำสถาบัน อี.เทค

Feb 26, 2022 by Admin Gift Chonlathon

เลือดประดู่เลื่องลือนามสถาบัน

ใต้ร่มเงาใบบังแหล่งวิชา

ชื่อ อี.เทค เกริกไกรหนึ่งในบูรพา

คือที่มาสถาบันของเรา


ชื่อเสียงเป็นหนึ่ง ศักดิ์ศรีเป็นใหญ่

เราภาคภูมิใจที่ได้มาอยู่ตรงนี้

เราสร้างคนใหม่ เราสร้างคนดี

เราสร้างคนมีฝีมือคือ อี.เทค


เรียนเป็นเรียน เราหมั่นเพียรสนใจ

โลกก้าวไกลเพียงใด เราก้าวตาม

สามัคคีร่วมใจ ปลูกนิสัยงดงาม

สมญานาม สถาบัน อี.เทค